لحظه هاي ناب كودكي

اینجا از بودن ها و تجربه های مادرانه مینویسم ماهر لحظه درحال بازی هستیم

تاریخ تولد

معنی اسم : آرتین 1- منسوب به آرت، پاكي و تقدس؛ 2- (به مجاز) پاك و مقدس؛ 3- (اَعلام)  هفتمين پادشاه ماد نام بیمارستان : آتیه نام دکترآرتین: دکتر طلاچیان   پنج شنبه روزه 18خردادماه سال ١٣91 هجری شمسی ، آرتین شیرین تر از جان ما ، با وزن3060 گرم و قد 52سانتیمتر و دور سر35.5ساعت 8.15دقیقه صبح در بیمارستان آتیه ،توسط خانم دکتر اسلامیان از طریق بیهوشی کامل با عمل سزارین ،چشم های زیباشو به این دنیای خاکی گشود.                         خدای بزرگ هزاران هزار بار شکرت برای این داده زیبات وقتی چشمم به صور...
4 تير 1391